Komornik Sądowy Tomasz Gleń Pszczyna - Licytacje Nieruchomości

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A w trybie uproszczonym

nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, ul. Wielo Droga;

- Licytacja udziału nr 7 w wysokości 2/16 części nieruchomości odbędzie  się w dniu 27.05.2024 o godz. 15:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasza Gleń w Pszczynie ul. Zdrojowa 65;

- Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 8.182,08 zł

czytaj_wiecej.jpg


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A w trybie uproszczonym

nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, ul. Wielo Droga 70;

- Licytacja nieruchomości odbędzie  się w dniu 27.05.2024 o godz. 14:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasza Gleń w Pszczynie ul. Zdrojowa 65;

- Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 389.357,21 zł

czytaj_wiecej.jpg

 Beztytuu

Beztytuu 1


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Studzienice, ul.Jaskółek;

- Licytacja nieruchomości odbędzie  się w dniu 10.05.2024 o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 sala nr 242;

- Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2.719,53 zł brutto

czytaj_wiecej.jpg

Beztytuu


 O P I S   I   O S Z  A C O W A N I E 

w dniu 13.05.2024 r. od godz. 15:30 komornik przystąpi do ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości (budynek mieszkalny), położonej w miejscowości Goczałkowice-Zdrój ul.Bór II 5a.

Nieruchomość ta posiada założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KA1P/00048359/6.

czytaj wiecej